Badanie Słuchowe
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław, Poland

Ta ankieta jest częścią badań dotyczących powiązań między cechami indywidualnymi człowieka a jego głosem.